Wat is teambuilding?

Een dagje carting of met zijn allen in de Ardennen abseilen is wel leuk, maar dat is niet wat wij bij Koeman training & Coaching onder teambuilding verstaan. Teambuilding is het samenvoegen en secuur afstemmen van talenten in een team zodat gewenste resultaten werkelijkheid worden.

 

Onze teambuilder kijkt naar de huidige situatie binnen uw bedrijf, afdeling(en) en kijkt dan in overleg met alle betrokkenen naar de gewenste situatie na de teambuilding. Daar moeten we allereerst duidelijkheid over hebben.
Wat is het concrete gedrag dat u wilt zien na afloop van de teambuilding.

 

de teambuilding

Naar aanleiding van de intake gesprekken en het gewenste gedrag doen de deelnemers/sters in de teambuilding een aantal simulaties en oefeningen die men alleen succesvol kan afronden als men het gewenste gedrag laat zien.

 

Tijdens de training stellen de deelnem(st)ers zelf hun Tien Gouden Regels op voor aan de telefoon. Deze krijgen een prominente plaats op de werkvloer.

Daarnaast formuleert elke deelneem(st)er Drie Actiepunten waaraan hij of zij de komende periode aan de slag gaat.

 

Het team kiest zelf een teamlid dat ervoor zorgt dat de Gouden Regels nageleefd worden.

 

De trainer verleent gedurende zes maanden ondersteuning/coaching.

Feedback

Een belangrijk onderdeel van elke teambuilding is het continue omgaan met feedback. deelnemers/sters oefenen met het neutraal benoemen van wat men hoort of ziet.

In een later stadium leert men het effect van dat gedrag op de eigen persoon te benoemen. Tegen het einde van de dag zijn de deelnemers/sters ook goed in staat om de 'prijs' te benoemen die de ander  betaalt als hij/zij dat gedrag laat zien/horen.

In drie schriftelijke stappen voorzien deelnemers/sters elkaar van zuivere en veilige feedback en gaat men in onderhandeling met elkaar over gedrag dat tussen twee of meer deelnemers/sters wel effectief is.

6 maanden begeleiding

De trainer blijft tot zes maanden na afloop beschikbaar voor advies en coaching.

Het is aan te bevelen om na een aantal maanden een evaluatie sessie te organiseren.


Hoe pakken we het aan?

Allereerst belt u ons voor een vrijblijvend intake gesprek.
Gaan twee afdelingen fuseren? Komt er een nieuwe leidinggevende en is een teambuilding bij uitstek de manier om elkaar te leren kennen? Wilt u nieuw elan brengen in een (vastgelopen?) reorganisatieproces. Of wilt u uw medewerkers juist belonen voor hun uitstekende inzet?
Allemaal uitgangspunten die kunnen dienen voor een hoogstaande teambuilding.

 

Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte met een voorstel van aanpak. Pas dan neemt u een besluit.

 


Persoonlijke Intake Gesprekken

Voorafgaand aan de teambuilding zelf maakt de teambuilder persoonlijk kennis met alle deelnemers. Daarmee wordt er een solide basis gelegd voor de betrokkenheid van iedereen. Daarnaast komt de input van elke deelnemer terug in het uiteindelijke programma. Ook voelt elke deelnemer zich vrij om in de - uiteraard vertrouwelijke – intake gesprekken zijn of haar visie, standpunt of wensen kenbaar te maken. Ook start dan een bewustwordingsproces op ten aanzien van de gewenste veranderingen.

 

Referenties

VelopA Omniplay Leiderdorp

Europol, European Patent Office, Danone Aqua, Jakarta, Amstelland ziekenhuis, OCON, Urgo Medical, Cargill Europe, KLMAirfrance, Danone Nutricia, Jakarta, American School of the Hague, Schooladviesdienst Wassenaar, Rijkswaterstaat (wegverkeersgeleiders).

Meertalig

De teambuilding kan in het Nederlands, Duits, Engels of bahasa Indonesia gehouden worden.

Teamrollentest

Een team is niet een willekeurig stel mensen met verschillende functies, maar een groep mensen met ieder een eigen rol die voor de andere teamleden duidelijk is. Teamleden zoeken bewust bepaalde rollen op en zij functioneren optimaal in de rol die hun van nature het beste ligt.

Meredith Belbin onderscheidt negen (!) verschillende rollen. De meest effectieve team leden onderscheiden zich volgens Belbin door een goede timing en dosering van hun inbreng en de gave om in verschillende situaties verschillende teamrollen aan te kunnen nemen.

 

Belbin ontwikkelde voor het zichtbaar maken van ieders teamrol een test.Deze test ontvangen de deelnemers en kunnen zij op een voor hun gunstig moment zelf invullen en in de bijbehorende scoretabel direct zien welke rol hij of zij vervult binnen het team

Doelen van de test

  • Het leren herkennen van verschillende vormen van gedrag in (stressvolle) situaties.
  • Irritaties en allergieën van collega's of klanten kunnen plaatsen en daar effectief mee om kunnen gaan.
  • Inzicht ontwikkelen in de samenstelling van ons team
  • Inzicht in de zwaktes en sterktes van ons team (Sommige rollen zijn wellicht oververtegenwoordigd, andere weer afwezig of in beperkte mate.

Teambuildings bij Orthopedische Kliniek oost-Nederland (links) en Danone (boven)