Op zoek naar mensen die niet op zoek zijn naar een baan.

Twintig procent van de arbeidsmarkt is continue in beweging. Daar zijn mensen op zoek naar een baan, daar wordt druk gesolliciteerd en zijn mensen druk bezig met hun CV op te poetsen.

Koeman werkt bij voorkeur met de kandidaten die juist  in de andere 80% van de arbeidsmarkt vertoeven. Zij hebben een baan en zijn enorm goed in wat zij doen. Met die kandidaten ga ik discreet het gesprek aan. Uiteraard blijft de opdrachtgever in het begin van de procedure geheim. Vertrouwelijkheid is van doorslaggevend belang. 

Kandidaten verleiden

Een kandidaat benaderen die tevreden is met zijn/haar baan heeft geen direct belang om met een recruiter te praten. De kunst is om de kandidaat te verleiden met een opdracht. Mijn opdrachtgever heeft een probleem/uitdaging en wellicht wel meer dan een. Hoe helderder het probleem gedefinieerd kan worden, hoe beter mijn 'pitch' wordt en hoe scherper ik kandidaten kan selecteren. 

De opdracht

Als recruiter help ik mensen naar een volgende stap in hun carrière, waarbij zij een of meerdere uitdagingen aangaan. 
De uitdaging en de kaders waarin deze uitdagingen opgelost mogen/kunnen worden dienen we zo helder mogelijk te omschrijven. Ik vraag enorm goed door en heb een scherp oog voor bedrijfsculturen.
   

Uw cultuur

Als recruiter kijk ik met een scherp oog naar de bedrijfscultuur. Daarbij stel ik (onder andere) vragen als:

 

dimensie aandacht:

- Hoe vallen medewerk(st)ers binnen uw bedrijf/binnen de directie in positieve zin op?

- Hoe viert u successen?

- Hoe herken ik een succesvolle medewerk(st)er binnen uw bedrijf?

- Wat zijn twee zaken die een nieuwe collega in de eerste maand niet/wel moet doen?


Dimensie succes

- Hoe wordt de nieuwe collega na een maand/ een jaar beoordeeld?
- Wat zijn potentiële valkuilen in deze functie?

- Wat hoopt u dat de nieuwe collega vooral (niet) doet?

-Is er een 'sense of urgency'? Waarom? Is het een 'top-down gedreven 'urgency'?

 

Dimensie strategie

 

- Hoe verhoudt zich de afdelings/filiaalstrategie zich tot de concern- bedrijfsstrategie?
Daarbij let ik op de 10 strategische dimensies van Dewitt.