Vergaderen is een van de vele bedrijfsprocessen.

Vergaderen lijkt binnen organisaties steeds meer tijd te kosten en de resultaten vallen bijna altijd tegen. Het is tijd om daar verandering in te brengen. Vergaderen is een van de vele processen binnen een organisatie en het verdient aanbeveling om te streven naar operational excellence  zoals elke operations manager maar al te goed beseft.

Het is onbegrijpelijk dat er binnen organisaties nog processen bestaan die niet gemanaged worden.

 

Slecht vergaderen is kapitaalvernietiging

Stel uw onderneming produceert fietsen. Elke stap in het productieproces wordt nauwlettend bewaakt omdat elk proces aan de hoogste kwaliteitseisen moet voldoen. Toch bestaat er binnen uw onderneming een proces waaraan vrijwel geen enkele vorm van kwaliteitsmanagement ten grondslag ligt.

 

Slecht gestructureerde vergaderingen kosten tijd, de kwaliteit van besluiten is beduidend minder en de betrokkenheid van duurbetaalde professionals is minimaal. Vergaderen wordt een vervelend ritueel waar iedereen tegenopziet.